slagveldstudies 14-18

Welkom bij Grensland

Deze site staat in het teken van de studie naar de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. U vindt er informatie over Grensland-Slagveldgidsen, waarvan de eerste twee delen in 2008 zijn verschenen, op de pagina boeken.
Als tweede activitieit zijn er online artikelen. Ga hiervoor naar de pagina artikelen.

Wat doet Grensland?
Rode draad bij alle activiteiten, publicaties in boekvorm, artikelen en excursies, is de relatie tussen geschreven bronnen en de overblijfselen van de oorlog in het veld. Grensland zit met de voeten in de klei en met het hoofd in een dossierkast. De Eerste Wereldoorlog ligt al meer dan 90 jaar achter ons en het aantal tastbare restanten neemt onvermijdelijk af. Tegelijkertijd zijn er meer geschreven bronnen beschikbaar dan ooit, zeker nu steeds meer documenten digitaal toegankelijk worden. Het is dit overlappende gebied waarin Grensland zich beweegt.
Verwacht hier geen wereldomspannende bespiegelingen. Geen verhandelingen over het waarom van de oorlog. Geen discussie over de schuldvraag, geen what-if kwesties. Geen Serajewo of Schlieffen-plan. Grensland houdt zich bezig met de kleine praktijk van het toen en nu. Wat is de betekenis van een stuk beton in het bos? Wie heeft het gebouwd, wanneer, en met welk doel? Een dergelijk restant in het terrein kan de aanleiding zijn voor een onderzoek. Maar ook een tekst op een monument kan het begin zijn. Wat is het verhaal erachter? Dan begint de zoektocht die antwoord moet geven op onze vragen. Een andere keer is een document het vertrekpunt. Zou er nog iets terug te vinden zijn van de informatie die een oude kaart ons toont? Kan een beschrijving in een dagboek gekoppeld worden aan een locatie? Voor Grensland is de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog een gigantische legpuzzel, die nooit zal afkomen, maar waarvan zo nu en dan een stukje op zijn plaats gelegd kan worden.
We zullen de site proberen actueel te houden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe slagveldgids voor Ban de Sapt in de noordelijke Vogezen, en op de pagina artikelen staan al enkele titels vermeld die in voorbereiding zijn.

Reacties en suggesties zijn altijd welkom. Voor de boekpublicaties zijn enkele reacties van lezers weergegeven op de pagina recensies.
In de boeken en artikelen wordt doorgaans aangegeven waar een bepaald object zich bevindt, in de boeken zelfs met GPS-coordinaten. Mocht er desondanks iets onduidelijk zijn, zelfs onvindbaar blijken of aanvulling behoeven, stuur dan gerust een email naar:

contact@grensland1418.nl

laatste update : mei 2009

silhouet